Vår verksamhet

Hos oss arbetar distriktsläkare, distriktsköterskor, undersköterskor, mottagningssköterskor, läkarsekreterare, kurator och psykolog. Vi har även en diabetessköterska.