Litteratur och texter

Litteratur

Akupunkturläroböcker

Grundläggande akupunktur


"Grundläggande akupunktur", Studentlitteratur, kom ut 2010. Boken beskrivs som upplaga 2 av "Grundläggande akupunktur vid smärtbehandling" (1992). Dock, boken är i stort sett helt nyskriven (och dubbelt så omfattande som den första!). Namnet är ändrat eftersom boken nu innehåller genomgång av såväl smärtbehandling med akupunktur som behandling av andra symtom.

Boken innehåller en genomgång av historiska begrepp från TCM och en bred sammanfattning kring västerländsk fysiologisk och klinisk forskning.

Samtliga traditionella akupunkter beskrivs. Vad som kan kallas evidensbaserad akupunktur beskrivs utförligt. Helt nyskrivna är behandlingskapitlen liksom kapitlen om smärtfysiologi, placebo, akupunkturfysiologi och klinisk forskning.

Det är tänkt att boken ska fungera vid olika fomer av utbildningar och vara av värde såväl vid kliniskt arbete som vid inledande forskning inom området.

Boken köps troligen enklast hos någon av nätbokhandlarna (Bokus, Bokia, AdLibris etc)

Akupunktur och TENS inom obstetrikenStudentlitteratur 2014. Boken är skriven tillsammans med Lilleba Anckers (leg.barnmorska). Boken anges som Andra upplagan av den tidigare läroboken (1997) i samma ämne. Emellerid är även denna bok en grundlig nybearbetning av innhållet. Speciellt kan nämnas kapitlen om smärtfysiologi, akupunkturfysiologi samt klinisk forskning som blivit rejält omarbetade.

Det är tänkt att även denna bok ska fungera vid olika fomer av utbildningar och vara av värde såväl vid kliniskt arbete som vid inledande forskning inom området.

Boken köps troligen enklast hos någon av nätbokhandlarna (Bokus, Bokia, AdLibris etc)

Akupunkturtexter

Här nedan kan ni hitta ett par olika pdf-filer kring allmänna saker om akupunktur.

Filen som heter "Västerländsk medicinsk akupunktur" är hämtad och översatt från Acupuncture in Medicine. Det är en slags modern definition på vad vi kallar akupunktur i västvärlden. Jag ansluter mej helt och hållet till det synsättet förstås och arbetar på min klinik, Florencekliniken, i enlighet med det som nämns där.

Vad gäller exemplet på patientinformation så får ni gärna använda det om ni anger källan.

Texter