Våra priser

Innan vi påbörjar en mer omfattande behandling ger vi dig alltid ett kostnadsförslag.

Undersökning 820:- / omfattande undersökning 1595:-, då ingår röntgen helstatus

Lagning enkel 740:- / omfattande 1720:-

Rotbehandling en till fyra rotkanaler 3400:-/ 4800:-

Tandutdragning enkel 950:-/ avancerad 1700:-

Tandblekning en, 2500:- eller båda käkhalvorna, 3500:-

Tandhygienistbehandling 690:- / omfattande 1595:-

Implantat – individuellt pris beroende på antal tänder det blir frågan om.