Samverkanspartner

Borås psykoterapiinstitut under ledning av Birgitta Sahlsten. Här finns kompetens i form av legitimerade psykologer och psykoterapeuter samt handledarkompetens och organisationskonsulter. http://www.boraspsykoterapiinstitut.se/

Urologcentrum - Läkargruppen, specialistmottagning i Urologi. http://www.urologiborås.se

Läkargruppen - utför vaccinationer, intyg, hälsokontroller samt kompetens inom allmän kirurgi, cardiologi. http://www.vaccineradig.nu/Lakargruppen/Valkommen.html

Frisk I Praktiken - för sjukgymnastik och rehabilitering. http://www.friskipraktiken.se

Sleipnertandvården, tandläkarmottagning för hela familjen. http://www.sleipnertandvarden.se/startsida/startsida