Övrig personal

I Receptionen på Allékliniken Sleipner möter du våra undersköterskor Annette, Irené och Malin - eller våra medicinska sekreterare Ingela, Lena och Sanna. Här anmäler du dig om du har ett bokat besök eller ska ta prover.

Våra medicinska sekreterare arbetar med journalhantering, övriga dokument, inscanning av journalhandlingar och remisser från andra sjukvårdsinstanser.