Patientavgifter

Läkarbesök

Listad hos oss

100 kr

Övriga

300 kr

Hembesök, läkare 200 kr -
Sjukvårdande besök eller behandling hos sjuksköterska/distriktssjukksöterska 50kr 100kr
Telefonrecept 0 kr 0 kr