Alnö vårdcentral

Alnö vårdcentral drevs tidigare av Praktikertjänst som nu sagt upp avtalet med Region Västernorrland. Nytt vårdavtal, tecknat med Caspien Vårdteam AB, trädde i kraft den 7 april 2018.


Om du har några frågor om den nya vårdgivaren eller om det nya avtalet kan du kontakta Vårdvalsenheten vid Region Västernorrland, servicetelefon 0200-120 789 eller Gun-Britt Milioris, vårdvalschef, 070-191 69 14 och Lena Nordgaard, handläggare listningsfrågor
0611-800 29.