Vår verksamhet

BålstaDoktorns personal

Välkommen till BålstaDoktorn. Vi är en vårdcentral som drivs i Praktikertjänsts regi och har vårdavtal med Region Uppsala.

Våra patientavgifter är de samma som inom den landstingsdrivna vården. Högkostnadskort och frikort gäller.