Personal Båstad och Grevie

Annika Uvebrant distrikstsköterska         Hälsokontroller                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ika Söderman sjuksköterska 
Hjärtsviktsmottagning, 24-tim blodtrycksmottagning

Christina Larsdotter Pettersson distriktssköterska: 
Diabetesmottagning

Christina Olsson distriktssköterska 
Diabetesmottagning, 24-tim blodtrycksmottagning

Pia  Johansson sjuksköterska 
Diabetesmottagning

Hanna Fagerlind sjuksköterska                                                                                                    Seniormottagning, vaccinationsansvarig   

 Nettan Granville-Self distriktssköterska                                                              

Anna Goverde sjuksköterska 
Astma/KOL mottagning, rökavvänjning

Carola Wester Ståhl undersköterska

Helene Bengtsson enhetschef

Anki Larssson receptionist