Influensavaccination / resemedicin

Grundavgiften är densamma oavsett om vaccinationen sker inom primärvården eller specialistvården, och oavsett om du träffar en läkare eller sjuksköterska.

Vaccination mot influensa och pneumokocker
Vaccination mot influensa och pneumokocker är gratis för dig i Skåne som fyllt 65 år eller tillhör en riskgrupp.

För övriga kostar vaccination mot säsongsinfluensa 130 kronor. Vaccination mot pneumokocker, det vill säga lunginflammation, kostar 330-560 kronor beroende på vaccin.

Vaccination av barn
Alla barn erbjuds kostnadsfria vaccinationer. Vaccinationerna är frivilliga och ges enligt Socialstyrelsens nationella program för barnvaccination.

Högkostnadsskydd gäller inte
Högkostnadsskydd och frikort gäller inte vid vaccinationer. När du vaccinerar dig kan du heller inte få ersättning för dina resekostnader. Du kan betala kontant eller med kort.

För mer information eller prisuppgifter rörande vaccinationer, kontakta vaccinationsansvarig.

Influencavaccination 2017

Båstad v.45
Tisdag den 7 november mellan kl 13,30 – 16,00
Onsdag den 8 november mellan kl 13,30 – 16,00
Torsdag den 9 november mellan kl 13,30 – 16,00

Båstad v 46
Tisdag den 14 november mellan kl 13,30 – 16,00
Onsdag den 15 november mellan kl 13,30 – 16,00
Torsdag den 16 november mellan kl 13,30 – 16,00

Grevie v 45
Tisdag den 7 november mellan kl 13,30 – 16,00
Onsdag den 8 november mellan kl 13,30 – 16,00

Grevie v 46
Onsdag den 15 november mellan kl 13,30-16,00

Gratis för alla över 65 år

Välkomna!

Båstad Bjäreläkarpraktik