FÄSTINGSÄSONG

Fästingstingsäsong

Välkommen på drop-in måndag till torsdag 14-16
Fästingburen hjärninflammation (TBE)
Information till allmänheten i Västra Götaland 2018
TBE (tick-borne encephalitis) är en inflammation i hjärnan, som orsakas av att
virus överförs till människa via bett av fästing. Sjukdomen smittar inte från person
till person. Efter genomgången TBE är man immun hela livet. Det finns ingen
behandling mot sjukdomen, men den kan förhindras genom vaccination.

Vaccination
Vaccin mot TBE har god skyddseffekt. En fullständig grundvaccination omfattar
normalt tre sprutor. De två första ges med minst en månads mellanrum, dessa två vaccinationer ger ett hyggligt skydd, men varar bara en säsong. Därför behövs en tredje dos för att förlänga och förbättra skyddet. Denna ges minst fem månader efter vaccination
nummer två, och helst i god tid inför nästföljande vår. Skyddet kvarstår sedan i
minst tre år. Om man därefter fortfarande vistas i områden där TBE förekommer,
bör en fjärde dos ges efter tre år, och därefter ytterligare påfyllnadsdoser vart femte
år.

Personer som fyllt 50 år när vaccinationen påbörjas eller som har nedsatt
immunförsvar kan få ett sämre skydd, och därför rekommenderas en tredje dos
minst två månader efter dos två. En fjärde dos bör därefter ges minst fem månader
efter dos tre inför nästa fästingsäsong för att fullfölja grundvaccinationen.
Påfyllnadsdoser ges enligt samma schema som för yngre vuxna och barn.

Vaccinet kan ges till barn från 1 års ålder. Gravida och ammade mammor skall ej ta vaccinet.

Vaccinationen betalas av den enskilde och omfattas inte av högkostnadsskyddet.


Välkommen till oss!
Bohuspraktiken i Bohus Centrum