Influensavaccination

Årets influensavaccination
startar tisdagen 7 november!


Välkommen på drop-in måndag till torsdag 14-16
Riskerar du att bli allvarligt sjuk av influensa?
Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att skydda kroppen bättre mot viruset.
Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du
• 65 år och äldre
• gravid
• vuxen eller barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
- kronisk hjärtsjukdom
- kronisk lungsjukdom, till exempel kronisk obstruktiv
lungsjukdom (KOL) och svår astma
- andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad
hostkraft, till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar och
flerfunktionshinder
- kronisk leversvikt eller njursvikt
- diabetes
- tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar
på grund av sjukdom eller behandling

Vi har också tidsbeställd mottagning för
vaccination mot:
Pneumokocker (lunginflammationsbakterie),
Hepatit A + B, Fästingburen TBE, Turistdiarré
och kolera.


Välkommen till oss!
Bohuspraktiken i Bohus Centrum