Om oss

Bohuspraktiken är en verksamhet inom Praktikertjänst AB och ingår i Västra Götalands vårdvalsmodell -VG Primärvård.

Vår mottagning präglas av hög medicinsk kvalitet och god tillgänglighet. Vi arbetar alla på ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande sätt.

Vi erbjuder dig en läkarkontakt för långsiktig kontinuitet med målsättning att du ska känna dig trygg och nöjd. Vi välkomnar medborgare i alla åldrar.

Vår mottagning erbjuder

 • Specialistläkare i allmänmedicin (Distriktsläkare)
 • Psykologmottagning
 • Distriktssköterska
 • Mottagningssköterska
 • Sköterskemottagning för astma/KOL
 • Sköterskemottagning för diabetes
 • Barnavårdscentral
 • SIMBA-team (psykolog med inriktning på behandling av barn och ungdomar)

Vi samarbetar med

 • Bohus Fysioterapi, sjukgymnastmottagning
 • Walls Fotvård, Bohus, Kungälvs Fotvård, Skepplanda Fotvård för medicinsk fotvård
 • Ale kommun: hemsjukvård, arbetsterapeutmottagning, socialtjänst med flera
 • Försäkringskassan
 • Arbetsförmedlingen
 • Specialistsjukvård
 • Älvbarnens familjecentral

Kvalitetsregister

Vi strävar hela tiden efter att utveckla vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient. Kvalitetsregistren gör det möjligt att följa upp och förbättra vården, genom att vara med i registret hjälper du till att förbättra vården. Din medverkan i registret är helt frivillig och påverkar inte den vård du får. Om du önskar mer information om kvalitetsregistret v g se länkar nedan.

Om du inte vill att dina uppgifter registreras vänd dig till Bohuspraktiken.

Nationella diabetesregistret www.ndr.nu

Svenska demensregistret www.ucr.uu.se/svedem

Luftvägsregistret www.luftvagsregistret.se