Team-drop-in

Välkommen till teamdropin som startar måndag vecka 20 och pågår till och med torsdag vecka 26, med undantag för röda dagar (kristi himmelfärdsdag och nationaldagen), kl 08.00-11.00

Detta är ett samarbete mellan Bohuspraktiken och Bohus fysioterapi/rehab där samtliga av våra yrkeskategorier är involverade.

Till drop-in kan du söka om du i mindre än två veckor haft nedanstående besvär:
Hosta, snuva feber, halsont, akuta hudbesvär, akut värk, akuta ögonbesvär, akuta allergibesvär, akuta magbesvär, nytillkomna sår- och fallskador, akut kris, akut stress, akuta sömnsvårigheter.