Patientavgifter

Våra priser

Besök hos läkare 100 kr
Besök hos distriktssköterska/sjuksköterska 50 kr
Besök hos psykolog/psykoterapeut 50 kr
Barn och ungdom t o m 19 år 0 kr