Psykolog

Välkommen till psykologmottagningen på Bohuspraktiken!

Här kan du få möjlighet till korttidsbehandlingar av bl.a. ångesttillstånd, depression och stressproblem. Du kan även få råd och stöd vid exempelvis kriser och relationsproblem samt möjlighet till kompletterande internetstöd. För att få påbörja en psykologkontakt måste du först genomgå ett första bedömningssamtal hos psykologen. 

Våra psykologbehandlingar sker med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning.

Vård hos oss

För mer information om diagnoser se respektive länk.

Kontakt för en första bedömning får du via din läkare eller distriktssköterska/sjuksköterska.


Emilie Nyman
Leg. psykolog
Vuxenbehandling

Dag Härdfeldt
Leg.psykolog
Ansvarig för behandling av barn och unga