Flyinge

Distriktssköterskemottagning

Flyingemottagningen är stängd fr o m 2018-09-27. För patientrelaterade ärenden hänvisning till Brahehälsan Löberöd.

Gällande Barnhälsovården kommer barn som tidigare varit listade på BVC i Flyinge att automatiskt listas på geografiskt närmsta BVC såvida Ni som vårdnadshavare inte gör ett aktivt val av vilken BVC Ni önskar att barnet skall tillhöra.