Barnhälsovård

Barnavårdscentralen erbjuder hälsoövervakning för barn 0-6 år enligt basprogrammet för barnhälsovården. Som förälder kan du få råd och stöd i föräldrarollen och i frågor som rör ditt barns hälsa och utveckling. Vi är ackrediterade för barnhälsovård i Hälsoval Skåne. Mottagningen deltar i undervisningen av läkar- och sjuksköterskestudenter, vilket innebär att studenterna deltar aktivt i arbetet i barnhälsovården. Det sker alltid under handledning och du har alltid möjlighet att tacka nej till deras deltagande.

BVC Löberöd

Telefon: 0413-54 58 43
Telefontid: kl 08:15 - 09:00


Tack för mig!

Efter närmare 18 år i Löberödbornas tjänst på Brahehälsan tackar jag nu för mig och går vidare mot nya utmaningar i livet.

Jag lämnar med varm hand över BVC-ansvaret till distriktssköterska Anne Persson som tillträder tjänsten 18/2 2019.

Då jag jobbar min sista dag den 23/1 2019 på BVC Brahehälsan i Löberöd blir det några veckor som BVC inte är fullbemannad.

Vår erfarna kollega Elvy Magnusson som under hösten varit mig behjälplig kommer fortsätta att hålla ställningarna på måndagarna framöver.

Behöver ni kontakt/rådgivning är det säkrast att Ni kontaktar Brahehälsans vårdcentral på telefon 0413-545840 eller skickar ett meddelande via 1177:s e-tjänster.

BVC-frågor kommer att förmedlas till Elvy och Anne medan sjukdomsrelaterade tillstånd kommer att hanteras på vårdcentralen.

BVC-telefonen 0413-545843 kommer enbart att lyssnas av på måndagar fram tills att Anne är på plats.

Med vänlig hälsning,

 
Ingrid Olsson, Distriktssköterska
BVC Brahehälsan i Löberöd

Användbara länkar: