Barnhälsovård

Barnavårdscentralen erbjuder hälsoövervakning för barn 0-6 år enligt basprogrammet för barnhälsovården. Som förälder kan du få råd och stöd i föräldrarollen och i frågor som rör ditt barns hälsa och utveckling. Vi är ackrediterade för barnhälsovård i Hälsoval Skåne. Mottagningen deltar i undervisningen av läkar- och sjuksköterskestudenter, vilket innebär att studenterna deltar aktivt i arbetet i barnhälsovården. Det sker alltid under handledning och du har alltid möjlighet att tacka nej till deras deltagande.

BVC Löberöd

Telefon: 0413-54 58 43
Telefontid mån, ons, tors kl 08:15 - 09:00, telefonsvarare övrig tid. 

Användbara länkar: