Diabetesmottagning

Vår diabetessköterska heter Helena Holmberg och hon kan bland annat:

  • Ge råd och stöd om hur Du själv kan ta hand om Din sjukdom
  • Lära ut provtagning för självkontroll, insulininjektioner, blodsockermätning mm
  • Följa upp behandling ordinerad av läkare
  • Bedöma behov av och förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar som tex testremsor, blodsockerapparater, kanyler mm
  • Informera om kost och motion