Välkommen till Cederkliniken

Vi är en komplett vårdcentral mitt i Piteå. Hos oss hittar du bland annat barnavårdscentral, sjukgymnastik och sjuksköterskemottagning med flera specialkompetenser.


Aktuellt på Cederkliniken:


Vaccination mot säsonsinfluensa och lunginflammation sker 47 till och med vecka 50. Drop-In tisdagar och onsdagar 13-16. Vaccination är gratis för riskgrupper - för övriga kostar vaccination mot säsongsinfluensa 245 kronor och vaccination mot lunginflammation 420 kronor.


De grupper som erbjuds gratis vaccination är:  • Personer som är 65 år eller äldre, oavsett hälsotillstånd

  • Patienter med kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom såsom KOL och svår astma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, kronisk leversjukdom, kronisk njursvikt, diabetes mellitus, faktisk eller funktionell avsaknad av mjälte, kroniskt alkoholmissbruk, likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen, cochleaimplantat samt tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.


  • Personer som har nära kontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Lista dig hos oss