Välkommen till Cederkliniken

Vi är en komplett vårdcentral mitt i Piteå. Hos oss hittar du bland annat barnavårdscentral, sjukgymnastik och sjuksköterskemottagning med flera specialkompetenser.


Aktuellt på Cederkliniken:


Cederkliniken söker fysioterapeut. Läs mer på vår jobbsida


Vaccination mot säsonsinfluensa påbörjas vecka 47 och pågår till vecka 50. Mer information publiceras här på hemsidan längre fram.


Cederklinikens mödrahälsovård och barnmorskemottagning (MVC) på Piteå sjukhus.  Läs mer på vår nyhetssida. Vänligen observera att vi fortfarande har full BVC-verksamhet på Cederkliniken.

Lista dig hos oss