Nyheter

Information om utredning av ökat nyinsjuknande i livmoderhalscancer, länk här

 

Information om vaccination mot lunginflammation (pneumokockvaccination).

Uppdaterat 2018-06-05.

Regionstyrelsen i Region Norrbotten beslutade den 31/1 2018 att från den 1/3 2018 införa avgiftsfri vaccination mot Pneumokocker för vissa riskgrupper (se nedan). Du som ingår i riskgrupp är välkommen att höra av dig och boka tid för vaccinering.

Om Pneumokocker:

Pneumokocker kan orsaka olika sjukdomstillstånd såsom bihåle- och öronin- flammation, men kan även ge allvarligare infektioner och är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Det finns stöd för att pneumokockvaccination ger ett gott skydd mot djup livshotande infektion (upp till 75 procent skydd) och ett visst skydd (drygt 40 procent) mot lunginflammation orsakade av de pneumokocker som ingår i vaccinet.

De grupper som kommer erbjudas gratis vaccination är:

  • Personer som är 65 år eller äldre, oavsett hälsotillstånd
  • Patienter med kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom såsom KOL och svår astma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, kronisk leversjukdom, kronisk njursvikt, diabetes mellitus, faktisk eller funktionell avsaknad av mjälte, kroniskt alkohol- missbruk, likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen, cochleaimplantat samt tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Personer som har nära kontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

 

Information om PSA-provtagning

Det förekommer av och till uppgifter/uppmaningar i media om att alla män i en viss ålder bör kontrollera sitt PSA (blodprov avseende prostatan).

Provet är tyvärr inte exakt och är därför ofta svårtolkat. Det finns i nuläget ingen nationell rekommendation som anger att alla män bör kontrollera sitt PSA. Detta bekräftades nyligen (2018-02-12) av Socialstyrelsen som skriver:

"Den största nackdelen med screening med PSA-prov är att många män skulle riskera att diagnostiseras och behandlas, trots att deras cancer aldrig skulle ha utvecklats till någon allvarlig sjukdom. En svensk studie visar att det på 14 års sikt är mer än tio gånger så många män som överdiagnostiseras med en icke dödlig prostatacancer, än som undviker död på grund av screeningen. De flesta som behandlas drabbas av erektionsproblem. Urinläckage och ändtarmsbesvär är andra vanliga, bestående biverkningar som kan påverka livskvaliteten mycket." Länk till mer information på socialstyrelsen hemsida.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Socialstyrelsen inte avråder från PSA-testning generellt. Män som önskar få ett PSA-prov bör få få information om provets för- och nackdelar. Socialstyrelsen har tagit fram en bra och informativ broschyr om för- och nackdelar med PSA-provtagning. Cederkliniken rekommenderar att alla män som överväger att kontrollera sitt PSA tar del av den informationen. Du kan ladda ner broschyren här.

Information om mässling och behov av vaccination

UPPDATERAT 20180206. Utifrån det pågående utbrottet av mässling i Bergsjön (när Göteborg) har vi börjat få många frågor om mässlingsvaccinering och behov av extra vaccinering.

Vi har nu fått direktiv kring vaccinering mot mässling. Cederkliniken kommer i samråd med smittskydsläkare i Norrbotten att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa rekommendationer finns länkade här.

Om du önskar vaccinering mot mässling är du välkommen att höra av dig och boka tid. Vaccination mot mässling kostar 300 kronor. Frikort gäller ej.

Gällande uppgifter i Piteå-Tidningen 2017-12-18 om förhöjd cancerrisk av blodtrycksmedicin

I en artikel i Piteå-Tidninge som pulicerats nyligen framställs en oro för att behandling med den mycket vanliga blodtrycksmedicinen hydroklortiazid skulle innebära en förhöjd risk för en viss typ av hudcancer. Hydroklorthiazid är en mycket beprövad medicinering som använts utan allvarliga biverkningar i många år.

Cederkliniken följer rekommendationer från Läkemedelsverket, den statliga myndighet som har uppdrag att övervaka läkemedelsanvändnignen i Sverige och säkertsälla att riskerna med en viss läkemedelsbehandling är väl kända och inte överstiger nyttan med behandlingen.

Cederkliniken följer även de rekommendationer som utfärdas av Region Norrbottens läkemedelskommitte som består av flertalet experter inom just läkemedelsområdet.

Vi har i dag kontaktat både läkemedelsverket samt läkemedelskommittén och diskuterat frågan. I nuläget finns det enligt läkemedelsverket och läkemedelskomittén inga nya indikationer på att hydroklorthiazid skulle orsaka allvariga biverkningar och det finns alltså ingen anledning för oro.

Hydroklorthizid bedöms som ett säkert preparat och de som har behandling med hydroklorthiazid kan lugnt fortsätta att ta preparatet.

Petter Tuorda, verksamhetschef, specialistläkare i allmänmedicin

Jörgen Boström, medicinskt ledningsansvarig läkare, specialistläkare i allmänmedicin

 

Länk till Läkemedelsverket

Länk till Läkemedelskommittén Region Norrbotten.