Nyheter

Gemensam barnmorskemottagning på Piteå sjukhus.

Från sommaren 2019 finns alla barnmorskor i Piteå samlade på en gemensam barnmorskemottagning på Piteå sjukhus. Barnavårdscentral (BVC) finns kvar oförändrat på Cederkliniken.

Barnmorskemottagningen hjälper dig med

  • mödrahälsovård
  • cellprover
  • preventivmedel

Telefon barnmorskemottagningen Piteå sjukhus 0911-75955

Vänligen observera att barnmorskemottagnignen arbetar med gynekologisk friskvård och förbyggande vård. Har du symtom eller besvär från underlivet som du önskar hjälp med är du i stället välkommen att ringa rådgivningssköterskan, 0911-251251 knappval 1.

Cederkliniken har flyttat

Från 24/5 2019 finns hela Cederkliniken samlad vid busstationen i Piteå, några 100 meter från våra gamla lokaler. Vår nya huvudentré hittar du på Västergatan 5C. Lättakuten har en egen entré på Prästgårdsgatan 55 B.

Parkering vid våra nya lokaler finns både från Västergatan (infart vid Sunes) och från Bryggargatan (infart till parkeringen mellan Pite Taxi och Din veterinär eller vid busstationen). 1 timmes gratis parkering, P-skiva.

Det finns även möjlighet att parkera på parkeringen vid gamla Gunnars kiosk - infart antingen från Storgatan eller Bergsviksvägen. 3 timmars gratis parkering, P-skiva.

Cederkliniken hälsar såväl gamla som nya patienter varmt välkomna till våra nya lokaler!

 

Reportage från SVT om nätläkares kostnader

Här hittar du ett bra och klargörande inslag från SVT Örebro (gäller dock hela landet) om hur kostnader för nätläkare fungerar.

Kostnaderna för nätläkare ökar hela tiden och i Norrbotten är det din vårdcentral som står för kostnaden för digitala läkarbesök. Det innebär att din vårdcentral får betala 400-650 kronor varje gång du kontaktar nätläkare för dig eller ditt barn.

Cederkliniken avråder från kontakt med nätläkare - vänd dig till 1177 om du behöver råd om vård när vi har stängt!

Gällande uppgifter i media november 2018 om förhöjd cancerrisk av blodtrycksmedicin

I media förekommer information om att behandling med den mycket vanliga blodtrycksmedicinen hydroklortiazid skulle innebära en förhöjd risk för en viss typ av hudcancer. Hydroklorthiazid är en mycket beprövad medicinering som använts utan allvarliga biverkningar i många år.

Det är viktigt i sammanhanget att påpeka att de cancerformer som man sett ökad risk för är två tämligen ofarliga former av hudcancer, behandling med hydroklorthiazid innebär alltså ingen ökad risk för allvarlig hudcancer, så kallad malignt melanom

Cederkliniken följer rekommendationer från Läkemedelsverket, den statliga myndighet som har uppdrag att övervaka läkemedelsanvändnignen i Sverige och säkertsälla att riskerna med en viss läkemedelsbehandling är väl kända och inte överstiger nyttan med behandlingen. Cederkliniken följer även de rekommendationer som utfärdas av Region Norrbottens läkemedelskommitte som består av flertalet experter inom just läkemedelsområdet.

Vi har i dag diskuterat med experter inom Region Norrbottens läkemedelskommitté. Det finns i nuläget ingen rekommendation att ändra pågående blodtrycksbehandling med hydroklorthiazid, annat än om den aktuella patienten har haft hudcancer. Om du har behandling med hydroklorthiazid och inte har haft hudcancer kan du alltså lugnt fortsätta med den pågående behandlingen. Du rekommenderas dock att vara uppmärksam på nytillkomna hudförändringar samt att skydda dig mot att bränna dig i solen, med t.ex. solskyddsfaktor.

Region Norrbottens läkemedelskommitté arbetar med att analysera de publicerade forskningsresultaten och se över nu gällande rekommendationer för blodtrycksbehandling. Om rekommendationerna ändras i framtiden kommer detta att publiceras här på vår hemsida.

Petter Tuorda, verksamhetschef, specialistläkare i allmänmedicin

Jörgen Boström, medicinskt ledningsansvarig läkare, specialistläkare i allmänmedicin

Länk till Läkemedelsverket

Länk till Läkemedelskommittén Region Norrbotten.

Information om vaccination mot lunginflammation (pneumokockvaccination).

Sjukvården i Region Norrbotten erbjuder avgiftsfri vaccination mot Pneumokocker för vissa riskgrupper (se nedan). Du som ingår i riskgrupp är välkommen att höra av dig och boka tid för vaccinering. Periodvis erbjuder vi även Drop-In för vaccination.

Om Pneumokocker:

Pneumokocker kan orsaka olika sjukdomstillstånd såsom bihåle- och öronin- flammation, men kan även ge allvarligare infektioner och är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Det finns stöd för att pneumokockvaccination ger ett gott skydd mot djup livshotande infektion (upp till 75 procent skydd) och ett visst skydd (drygt 40 procent) mot lunginflammation orsakade av de pneumokocker som ingår i vaccinet.

De grupper som erbjuds gratis vaccination är:

  • Personer som är 65 år eller äldre, oavsett hälsotillstånd
  • Patienter med kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom såsom KOL och svår astma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, kronisk leversjukdom, kronisk njursvikt, diabetes mellitus, faktisk eller funktionell avsaknad av mjälte, kroniskt alkohol- missbruk, likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen, cochleaimplantat samt tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Personer som har nära kontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Information om PSA-provtagning

Det förekommer av och till uppgifter/uppmaningar i media om att alla män i en viss ålder bör kontrollera sitt PSA (blodprov avseende prostatan).

Provet är tyvärr inte exakt och är därför ofta svårtolkat. Det finns i nuläget ingen nationell rekommendation som anger att alla män bör kontrollera sitt PSA. Socialstyrelsen skriver i de senaste rekommendationerna:

"Den största nackdelen med screening med PSA-prov är att många män skulle riskera att diagnostiseras och behandlas, trots att deras cancer aldrig skulle ha utvecklats till någon allvarlig sjukdom. En svensk studie visar att det på 14 års sikt är mer än tio gånger så många män som överdiagnostiseras med en icke dödlig prostatacancer, än som undviker död på grund av screeningen. De flesta som behandlas drabbas av erektionsproblem. Urinläckage och ändtarmsbesvär är andra vanliga, bestående biverkningar som kan påverka livskvaliteten mycket." Länk till mer information på socialstyrelsen hemsida.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Socialstyrelsen inte avråder från PSA-testning generellt. Män som önskar få ett PSA-prov bör få få information om provets för- och nackdelar. Socialstyrelsen har tagit fram en bra och informativ broschyr om för- och nackdelar med PSA-provtagning. Cederkliniken rekommenderar att alla män som överväger att kontrollera sitt PSA tar del av den informationen. Du kan ladda ner broschyren här