Välkommen till Centrumpraktiken Kungälv

Vi är en vårdcentral belägen centralt i Kungälv och är en del av vårdgivaren Praktikertjänst AB. Vi har ett nära och välutvecklat samarbete med specialisterna på Kungälvs sjukhus liksom med kommunens olika verksamheter, och vi har regelbundna besök av konsult inom specialistområdet reumatologi.


På vårdcentralen har vi en rehabkoordinator som arbetar med rehabilitering och sjukskrivning. Som ett stöd i din rehabilitering kan rehabkoordinatorn eventuellt komma att kontakta dig.


Välkommen in till oss!

Kontakt Online