Lättakut

På Lättakuten får du träffa en sjuksköterska, som gör en snabb bedömning av dina besvär. Därefter får du vid behov träffa en läkare eller annan medicinsk kompetens, som bäst kan hjälpa dig.

Hos oss kan du bland annat få hjälp med:

  • Akuta sårskador
  • Luftvägsinfektioner
  • Akuta öronbesvär
  • Urinvägsinfektion
  • Akuta allergiska besvär och insektsbett.

Om du har haft dina besvär i mer än två veckor eller om dina besvär behöver utredas, ber vi dig istället att boka en tid. Det ger oss möjlighet att ägna mer tid åt ditt besök. Exempel på långvariga besvär som kan behöva utredning är huvudvärk, magbesvär och yrsel. Även ärenden som gäller psykisk ohälsa, receptförnyelse, ev förlängning av sjukskrivning och andra intyg kräver tidsbokning.

Ring oss gärna om du är osäker på vilken typ av besök du behöver!

Varmt välkommen!