Aktuellt

God fortsättning på det nya året!

 

 

 

Receptförnyelse via hemsidan kan endast ske via länken Receptförnyelse och går via 1177 - av sekretesskäl.  Via vårdguidens hemsida 1177 kan Du också avboka tid och komma i kontakt med oss.

 

 

Varannat år mäter SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, hur patienterna upplever kvaliteten i hälso- och sjukvården.

Läs gärna om resultatet för Charlottamottagningen i SKLs databas. Klicka i "Specialiserad sjukhusvård öppen", "Värmland" och "Charlotta-mottagningen, Praktikertjänst", så får du se resultatet för oss.

Du kan också läsa ett sammanfattat resultat här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Till Nationell Patientenkät