Vaccination mot livmoderhalscancer

Livmoderhalsvaccin är ett vaccin för att förebygga i första hand livmoderhalscancer, orsakad av vissa typer av humant papillomvirus (HPV).

HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektion i världen, och anses även vara den huvudsakliga orsaken till livmoderhalscancer.

Vaccinet ges i tre doser med totalt ett halvårs intervall mellan första och sista dosen. (Vaccinet ges vid 0, 2 och 6 månader). Vaccinet ges i överarmen.

Vaccinet skyddar endast mot vissa typer av HPV-virus och kan inte ersätta regelbundna gynekologiska undersökningar med cellprovstagning för att förebygga och upptäcka livmoderhalscancer.

Vaccinet ger bäst skyddseffekt hos personer som ännu inte utsatts för HPV-smittan. Den viktigaste målgruppen för vaccinering är därför barn och ungdomar som ännu inte haft sin sexualdebut. Vaccinet  erbjuds i generella barnvaccinationsprogrammet.

Upp till 26 år ingår det i läkemedelsförmånen.

Kostnad

Gardasil (skyddar till 70% mot livmoderhalscancer och 90% mot kondylom)

Kostnad för information och att få injektionen är 1 500 kr.
Därtill kommer kostnaden för vaccinet. 

Man vet ännu inte hur långt skydd vaccineringen ger, och det är möjligt att man kan behöva ge en så kallad "boosterdos" (förstärkningsdos) längre fram för att behålla skyddet.

Man har inte sett några fosterskadande effekter av vaccinet, men eftersom erfarenheten är begränsad rekommenderas inte livmoderhalsvaccin till gravida kvinnor. Man bör heller inte ge vaccinet till kvinnor som är under cellgiftsbehandling. 

För mer information

www.gardasil.se

www.livmoderhalscancer.info

Eller ring till någon av våra barnmorskor på Charlottamottagningen.

Katarina Sandström 054-18 61 25
Inga-Lill Ragnarson 054-18 39 46 
Tfn tid vardagar 8.15-09.00 samt 12-12.30 på måndag, eller enligt telefonsvarare.