Avgifter

 

Besök hos läkare på vårdcentralen kostar 200 kronor.

Besök för sjukvårdande behandling hos sjuksköterska, distriktssköterska, psykolog, terapeut eller medicinsk fotsjukvård kostar 100 kronor.

Är du under 18 år så är besöket kostnadsfritt.

Är du 85 år eller äldre betalar du ingen patientavgift för besök i öppen vård.

Uteblivet besök

Om du inte kan komma till ett planerat besök måste du lämna återbud senast 24 timmar före avtalad tid. Annars får du betala en avgift för uteblivet besök. Du betalar en avgift för uteblivet besök även om besöket hade varit avgiftsfritt, exempelvis för barn och ungdomar under 18 år.

Högkostnadsskydd och frikort gäller inte om du behöver betala en avgift för uteblivet besök.

Högkostnadsskydd och frikort

Högkostnadsskyddet innebär att du under ett år inte behöver betala mer än ett visst belopp för sjukvård. Om du inom ett år når upp till högkostnadsbeloppet får du frikort. För sjukvård i öppenvården i Stockholms läns landsting ligger högkostnadsbeloppet på 1 100 kronor.

E-frikort

I Stockholms läns landsting registreras dina avgifter elektroniskt. Du behöver alltså inte själv hålla reda på hur mycket du har betalat eller om du har rätt till frikort. Om du har uppnått summan för frikort visas det när du anmäler dig på mottagningen och du behöver inte betala för besöket.

Du kan läsa mer om patientavgifter i Stockholms läns landsting via: http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Patientavgifter-i-Stockholm/