Frågor och svar

Kan jag välja läkare?
Ja, genom att lista dig på mottagningen.

Kan jag få en kopia på min journal?
Ja, du har möjlighet att beställa din journal. Läs hur du gör här.

Gäller EU-kortet på Cityakuten vårdcentral?
Ja, kortet ger rätt till medicinskt nödvändiga sjukvårdsförmåner under en tillfällig vistelse i ett annat EU/EES-land, till exempel under din semester. Giltig ID-handling måste visas upp tillsammans med giltigt EU-kort.

Kan jag som utländsk gäst besöka Cityakuten vårdcentral?
Ja, alla är välkomna. Om Sverige har en hälso- och sjukvårdsöverenskommelse med ditt hemland kostar besöket enligt landstingets taxa, i annat fall ger vi dig en kostnadsuppgift vid ditt besök.

Kan jag förlänga mitt sjukintyg hos er?
Ja, om du har blivit sjukskriven av oss vid ett besök och inte känner dig frisk, så är du välkommen för uppföljande läkarbesök.