Äldremottagning

Du som är 75 år eller äldre och är listad hos oss är välkommen till äldremottagningen.

För att underlätta för dig som är 75 år och äldre har vi en särskild äldremottagning. Syftet med mottagningen är att skapa trygghet, tillgänglighet och ännu bättre kontinuitet. Vi stöttar dig också i kontakten med andra vårdgivare och kommunen.

Du når ansvarig distriktssköterska samma dag utan att vänta på att bli uppringd. Vid behov, efter distriktssköterskans bedömning, bokas en läkartid eller annan vårdkontakt.

Du har möjlighet att få lite längre tid avsatt för ditt läkarbesök, till exempel för att årligen gå igenom din medicinering och läkemedelslista. Samordning, kontakt med kommunen och förskrivning av hjälpmedel sköts av ansvarig distriktssköterska.

Du som behöver har också möjlighet att få ett planerat hembesök av distriktssköterska eller annan medarbetare.

Tidsbokning och rådgivning

Äldremottagningens telefon är öppen för direktkontakt måndag till fredag mellan klockan 15.00 och 16.00. Övrig tid kan du lämna meddelande så ringer vi upp. Självklart kan du även kontakta oss som alla andra via telefon eller via webben.
Telefonnummer: 08-128 556 01

På äldremottagningen erbjuder vi:

  • Direktnummer till distriktssköterska, utan knappval.
  • Kontakt i form av rådgivning eller besök hos distriktssköterska eller läkare samma dag eller dagen efter.
  • Vid behov är mer tid avsatt i samband med ditt besök.
  • Vägledning och information om var du ska vända dig i vården, exempelvis till sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist.
  • Fast vårdkontakt med distriktssköterska och husläkare.
  • Planerade hembesök av distriktssköterska och husläkare vid behov.
  • Läkemedelsgenomgång hos husläkare, 1 gång per år samt vid behov.
  • Telefonkontakt vid behov efter sjukhusvistelse inom några dagar efter hemkomst.

Alla besök på äldremottagningen är planerade och bokas i förväg.