Astma/KOL mottagning

Snart är vi certifierade inom astma/KOL. Vi hjälper dig som har kroniska luftvägsbesvär och ger dig extra stöd.

 

Vi kan hjälpa till och ge extra stöd till dig som har kroniska luftvägsbesvär. Är du eller har du varit rökare i många år och känner oro för KOL eller astma? Hör av dig till oss så kan vi genomföra en lungfunktionsundersökning, så kallad spirometri, och ta reda på om du har KOL eller ligger i riskzonen för sjukdomen.

Vi erbjuder: 

  • Utredningar av lungfunktionen med spirometri
  • Uppföljning av medicinering 
  • Patientutbildning inom astma, KOL och allergi
  • Motiverande samtal vid rökstopp
  • Genomgång av inhalationsteknik
  • Nära samarbete med olika rehabkliniker i stan, bland annat med dietist och arbetsterapeuter.

Våra astma- och KOL-sköterskor arbetar i samråd med din husläkare och vi registrerar i Luftvägsregistret för att kunna följa upp kvaliteten i vården vi ger.

Mer information om KOL hittar du på 1177 vårdguiden. Där hittar du också information om att sluta röka.

Patienter med astma eller KOL bör regelbundet kontrollera lungfunktionen. Boka gärna tid till vår astma/KOL-sköterska som även kan kontrollera din medicinering och inhalationsteknik. Sköterskan kan även göra allergiutredning samt ge råd om allergibehandling.

Har du bestämt dig för att sluta röka? Vi har en tobaksansvarig sjuksköterska som hjälper dig med både rådgivning och motiverande samtal.

Tidsbokning
Tidsbokad mottagning måndag till fredag klockan 08.00 till 17.00. Kontakta oss på telefon
08-128 556 00.