Distriktssköterskemottagning

Hos distriktssköterskan kan du bland annat få hjälp med följande:

  • Såromläggning
  • Blodtryckskontroll
  • Tekniska hjälpmedel
  • Injektioner
  • Diabeteshjälpmedel
  • 24-timmars blodtrycksmätning
  • Kateterhjälp

Boka tid
Tidsbokad mottagning
Måndag - fredag.
Kontakta oss på telefon 08-128 556 00.

Telefontid
Måndag till fredag kl. 16:00 – 17:00.

Drop-in
För akuta ärenden drop-in
måndag-fredag kl. 11.00 – 12.00.

Helgdagar
Besök av distriktssköterska lördagar, söndagar samt andra helgdagar 08.00-17.00 gällande planerade hälso- och sjukvårdsinsatser eller oplanerade besök när det är medicinskt eller omvårdnadsmässigt motiverat hänvisas via 1177 Vårdguiden.