Hemsjukvård

Genom hemsjukvård kan du få vård och behandling i ditt hem.

För att du ska ha rätt till hemsjukvård krävs att:

  • Du inte kan ta dig till vårdcentralen.
  • Vården du behöver hemma är långvarig och planeras att pågå i minst 14 dagar.

Hemsjukvård kan vara medicinska insatser, uppföljning och stöd till dig, men även till närstående. Du som får beviljat hemsjukvård betalar inget för den. Exempel på vård och hjälp som vi kan erbjuda i hemmet är delning av läkemedel i dosett, sårvård, injektioner, provtagning och utprovning av hjälpmedel.

Tidsbokning
Tidsbokad mottagning måndag till fredag klockan 08.00 till 17.00. Kontakta oss på telefon
08-128 556 00.