Vaccinationsmottagning

Årets vaccinationskampanj startar den 7 november och avslutas den 28 februari 2019. CityAkuten har drop-in tisdag, onsdag och torsdag klockan 013-15 och erbjuder följande säsongsvaccinationer:

  • Vaccination mot säsonginfluensa (Vaxigrip/Fluenz tetra)
  • Pneumokockvaccination (Pneumovax/Prevenar 13).

Andra vaccinationer och råd vid resa
Har du frågor kring din resa eller önskar andra former av vaccinationer eller reseprofylax, kontakta din husläkare. Du hittar också fler råd vid resor och information kring vaccinationer på 1177 Vårdguiden.

Tidsbokning
Tidsbokad mottagning måndag till fredag klockan 08.00 till 17.00. Kontakta oss på telefon
08-128 556 00.