Sjukgymnastik/Fysioterapi

Sjukgymnastiken/fysioterapin vänder sig till dig som behöver en bedömning av muskel-, led- och skelettbesvär. Syftet kan vara att förbättra funktionen, få bort smärtan eller upprätthålla din förmåga. Du kan behöva hjälp med rehabiliteringen efter en olycka, arbetsskada eller lära dig hur du ska hantera dina besvär för att må så bra som möjligt.

Hjälpen hos sjukgymnasten/fysioterapeuten förutsätter att du är aktiv själv. Det går ut på att du ska lära dig hantera dina besvär och hitta sätt att ta hand om dig och bli medveten om hur din kropp fungerar.

Du får reda på hur dina besvär kan ha uppstått – du kanske behöver tänka på din hållning, arbetsställning, andning, om du är spänd eller hur du förhåller dig till stress och så vidare. 

Vi kan hjälpa dig med:

  • Att förbättra kroppens funktion
  • Motion-/Idrottsrelaterade skador
  • Träning/Utbildning inför operation
  • Rehablitering efter skada eller operation
  • Gruppverksamhet, läs mer här
  • Graviditetsrelaterade besvär
  • Smärtlindring och/eller smärthantering

 

Våra Sjukgymnaster/Fysioteraputer 

Anna-Lena Zeffer

Anna-Lena Zeffer
Leg. Sjukgymnast

Carola

Carola Johnsson
Leg. Sjukgymnast

Dennis Segerdahl

Dennis Segerdahl
Leg. Sjukgymnast

Elin

Elin Axelsson
Leg. Fysioterapeut

Fredrik

Fredrik Leopold
Leg. Fysioterapeut

Filippa

Filippa Göthner
Leg. Fysioterapeut

Jay

Jay Lewis
Leg. Sjukgymnast 

Marit

Marit Lindfors
Leg. Sjukgymnast 

 

Madeleine Ström

Madeleine Ström
Leg. Fysioterapeut
Föräldraledig

Magdalena

Magdalena Hedberg
Leg. Sjukgymnast