Om doktor Stefan Sterner

Dr Stefan Sterner, specialist inom öron-, näsa- och halssjukdomar sedan 1990. Sedan 1993 bedriver jag öron-, näsa och halsmottagningen i Läkarhuset i Gävle.

Här några exempel på vad Dr Sterner kan hjälpa dig med:

  • Öronbesvär.
  • Hörselnedsättning och tinnitus.
  • Yrsel.
  • Besvär från näsa och bihålor.
  • Besvär i mun och svalg.
  • Långvarig heshet och andra röststörningar.
  • Sväljningssvårigheter.
  • Snarkning och sömnapné.

Vad kostar det?

Gävleborgs läns landstings patientavgifter och högkostnadskort gäller hos oss. Ingen remiss behövs.

Besöksavgiften är 200:-
Barn och ungdom till och med 19 år har fri sjukvård.

Du betalar kontant eller med betalkort.