Medicinska sekreterare

Medicinska sekreterare

Vi medicinska sekreterare ansvarar för journalföring, remisser, posthantering, fakturering, IT, telefoni, schemaläggning och allt som dyker upp på hälsocentralen. Det är också vi som bemannar hälsocentralens reception.

För att komma i kontakt med vår administrativa personal, ring 026 - 60 09 09.

Våra medicinska sekreterare

Bild på Jessica Ullström 

Jessica Ullström

Chefssekreterare

Johanna Scherdin

Tillförordnad chefssekreterare

Lisbeth Gustafsson

Medicinsk sekreterare

 

Matilda Leek

Receptionist

Tillbaka