Eukalyptus

Psykosociala teamet

Två psykiatrisjuksköterskor och en psykoterapeut utgör vårt psykosociala team.

För att beredas samtalskontakt med någon i det psykosociala teamet behöver du fylla i några självskattningsformulär som finns att hämta i vår reception. Du kan också kontakta oss telefonledes om du önskar få formulären hemskickade.

Dessa formulär används som underlag i vår bedömning och hjälper oss att prioritera rätt. Har vi frågor eller funderingar kommer vi att kontakta dig, annars blir du uppsatt på vår väntelista och får en kallelse när det är din tur.

För att komma i kontakt med vår psykosociala team, ring 070 - 782 43 52.

Vårt psykosociala team

 Bild på Sima Gavanlooi

Sima Gavanlooi

Psykiatrisjuksköterska
KBT-terapeut steg 1

Ann-Catrin Salakka Samuelsson

Psykiatrisjuksköterska
KBT-terapeut steg 1

Carina Berglund

Psykoterapeut

Tillbaka