Distriktssköterska/sjuksköterska

Tidsbokning/medicinsk rådgivning sker via Tele-Q på
tfn 08 560 375 00. Våra öppettider är kl 08:00-17:00.
Kvällsmottagningen är till för tidsbokade besök.

Enhetschef
Malin Bössman

Samordnare
Marie Ragnartz

 

Sjuksköterska

Distriktssköterska

Hjördis Johansson Maria Buskas
Oksana Mats Harriet Hermansson
Pernilla Björnsson Mette Byhlin
Daniel Lutzen Ingela Malmås
Johanna Hjelm Marie Smedeby
Eva Engwall Marie Dozzi

Mia Eklöf
Anita Hedlund
Helena Eckhardt

Bettan Landfors
Elisabeth Zeffer

 
 
 

 

Distriktssköterska
med diabetesansvar 

Undersköterska

Ingela Malmås
Marie Smedeby
Elisabet Landfors
Annelie Nyberg
Bibbi Lindberg
Linda Edvardsen
   


Tidsbokad mottagning

Varje vardag där du kan få hjälp med bland annat blodtryckskontroller, stygnborttagning, såromläggningar, injektioner, vaccinationer och förskrivning av hjälpmedel, näringsdrycker och inkontinenshjälpmedel.

Distriktssköterskan erbjuder även förebyggande hälsovård, information och stöd i livsstilsförändringar,rökstopp samt ansvarar för områdets hemsjukvård. Diabetesmottagning, Astma-KOLmottagning och Samarbete med Ekerö kommun ang anhörigprojekt.

Om du vill veta mer om anhörigstöd: Läs mer