Distriktssköterska/sjuksköterska

Tidsbokning/medicinsk rådgivning sker via Tele-Q på
tfn 08 560 375 00. Våra öppettider är kl 08:00-17:00.
Kvällsmottagningen är till för tidsbokade besök.

Chefssjuksköterska 
Hjördis Söderberg

Samordnare
Marie Ragnartz

 

Sjuksköterska

Distriktssköterska

Mia Eklöf Maria Buskas
Oksana Mats Harriet Hermansson
Pernilla Björnsson Mette Byhlin
Daniel Lutzen Ingela Malmås
Eva Engwall Marie Smedeby
Anita Hedlund Marie Dozzi

Helena Eckhardt


Bettan Landfors
Elisabeth Zeffer
Johanna Hjelm
  Elisabeth Bäck
Nathalie Lilja 
 
 

 

Distriktssköterska
med diabetesansvar 

Undersköterska

Ingela Malmås
Marie Smedeby

Bibbi Lindberg
Linda Edvardsen
Therese Larsson
   


Tidsbokad mottagning

Varje vardag där du kan få hjälp med bland annat blodtryckskontroller, stygnborttagning, såromläggningar, injektioner, vaccinationer och förskrivning av hjälpmedel, näringsdrycker och inkontinenshjälpmedel.

Distriktssköterskan erbjuder även förebyggande hälsovård, information och stöd i livsstilsförändringar,rökstopp, ansvarar för områdets hemsjukvård, Diabetesmottagning, Astma-KOLmottagning, Blodtrycksmottagning och Samarbete med Ekerö kommun ang anhörigprojekt.

Om du vill veta mer om anhörigstöd: Läs mer