Läkare

På Ekerö vårdcentral tjänstgör specialister i allmänmedicin samt läkare under vidareutbildning. Tider bokas på telefon
08 560 375 00.

Specialist i allmänmedicin

Sara Banegas
Siv Lundaahl
Kjersti Veholmen
Lena Hagelin
Måns Nedlich
Cecilia Palmer
Magnus Edlund
Ornaa Carlström
Annika Björne
Johan Lindemalm (ansvarar för patienter som är inskrivna i hemsjukvården och för Ekerö kommuns Äldreboenden)

ST-läkare (specialisttjänstgöring)

Ulf Aringer
Caroline Griffiths
Erik Norlander (Specialist i internmedicin)
Alexander Flores
Lisa Olsson
Alexandru Mezei
Jeanette Persson (Föräldrarledig)

AT-läkare (allmäntjänstgöring)

Lovisa Wennerström
Sofia Dahlin (föräldrarledig)