Välkommen!

Vi är Stockholms enskilt största aktör inom endoskopi.

Vi bedriver endoskopi på tre enheter i Stockholm:

  • Endoskopismottagningen City
  • Endoskopismottagningen Sollentuna
  • Endoskopismottagningen Danderyd

Endoskopismottagningen i City är förlagd i samma lokaler som Gastromottagningen City vid Hötorget där vi bedriver mottagnings- och dagsvårdsverksamhet för patienter med mag-tarm sjukdommar.

Alla läkare som arbetar hos oss är specialister i gastroentrologi och har lång erfarenhet av endoskopi. Våra sköterskor har hög kompetens och lång erfarenhet av arbete på endoskopienhet.