VÄLKOMNA TILL FAMILJECENTRALEN FYREN!

Barnmorskemottagning, barnavårdscentral (BVC) och öppen förskola med pedagog och kurator. Familjecentralen Fyren är en mötesplats i Ytterby för alla småbarnsfamiljer och blivande föräldrar i Kungälvs kommun. Vårt mål är att främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att finnas tillgänglig som mötesplats, stärka det sociala nätverket runt barnfamiljer, skapa arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga, erbjuda information, kunskap, rådgivning och stöd, enskilt och i grupp.


 


OBS! På grund av journalbyte går det inte längre att webboka tid till BVC - ring för tidsbokning - tel.nr under fliken kontakt!

Lista dig hos oss