Hälsoprofil

Hälsokontroll

Farsta Tandvårdsteam är en av de fyra kliniker som introducerade Hälsoprojektet i Praktikertjänst regi år 2008. Sedan dess har man kunnat välja att kontrollera blodtryck och blodsocker kostnadsfritt under sin ordinarie undersökning. Från och med september 2013 kommer vi även för de som önskar att kontrollera benskörhet i samarbete med Praktikertjänst och Högskolan i Malmö.

Benskörhet

Sedan september 2013 har vi erbjudit en benskörhetsundersökning vid behandling för de patienter som är inom riskgruppen. Här kan du läsa mer om hur undersökningen går till. Om du vill läsa mer om benskörhet i allmänhet kan du göra det på Osteoporosförbundets hemsida.

Blodtryck och blodsocker

Sedan hösten 2008 har vi undersökt blodtryck och blodsocker på hundratals patienter. De som hade ett för högt blodtryck eller blodsocker remitterades till läkare eller vårdcentral för behandling. Det kan vara svårt att upptäcka hjärt- och kärlsjukdomar innan det är för sent, därför erbjuder vi alla våra patienter en kostnadsfri undersökning av blodtryck och blodsocker vid den ordinarie behandlingen.

Snarkproblematik och sömnapné

Snarkproblematik och andningsuppehåll under sömn kan leda till kronisk trötthet och andra hälsoproblem. Vi utför tillsammans med specialistläkare den behandling som behövs för att komma åt problemet. Denna behandling sorteras oftast som en vanlig sjukvårdsbehandling och ingår därmed även i det högkostnadsskyddet.

Vill du läsa mer om snarkproblematik med andningsuppehåll och de snarkskenor vi erbjuder så finns det mer information här.