Tandläkare i Team Hana

Michael Hana
Som tandläkare är det min uppgift att planera, delegera och utföra en långsiktig värdebaserad tand och munvård både funktionellt och kosmetiskt. I mina uppgifter ingår bland annat: utföra mer omfattande undersökningar, ta fram behandlingsförslag utifrån dina förutsättningar och önskemål, samt utföra behandlingar.
Allt från vita fyllningar och kronor till välrenommerade implantat med minst 5 års dokumentation, lägga upp långsiktiga mål och planer tillsammans med dig för att nå bästa munhälsa!

Tanken är att du, jag, tandhygienisten och tandsköterskorna bildar ett team där dina insatser är väsentliga för behandlingen och att du mer undantagsvis träffar mig.

Pär Fugelstad
Som tandläkare är det min uppgift att planera, delegera och utföra en långsiktig värdebaserad tand och munvård både funktionellt och kosmetiskt. I mina uppgifter ingår bland annat: utföra mer omfattande undersökningar, ta fram behandlingsförslag utifrån dina förutsättningar och önskemål, samt utföra behandlingar.
Allt från vita fyllningar och kronor till välrenommerade implantat med minst 5 års dokumentation, lägga upp långsiktiga mål och planer tillsammans med dig för att nå bästa munhälsa!

Tanken är att du, jag, tandhygienisten och tandsköterskorna bildar ett team där dina insatser är väsentliga för behandlingen och att du mer undantagsvis träffar mig.

 Staffan Sjöö

Staffan Sjöö
Staffan är kirurg och utför implantat och andra kirurgiska ingrepp på kliniken.

 

Varmt välkommen som en del i teamet!