Läkarmottagning

Vår mottagning är specialiserad på behandling av långvariga smärtor som inte beror på cancersjukdom och som inte kräver sjukhusresurser eller så kallad multimodal smärtrehabilitering.

Vår mottagning är specialiserad på behandling av långvariga smärtor som inte beror på cancersjukdom och som inte kräver sjukhusresurser eller så kallad multimodal smärtrehabilitering. Till vår mottagning kan du komma på remiss eller söka själv. Vi skickar hem ett frågeformulär som Du får fylla i och returnera till oss. När doktorn har läst och bedömt frågeformuläret får du besked om du får en tid till mottagningen.

Vi behandlar framförallt vällokaliserade smärttillstånd i muskulatur, leder, skelett och senfästen såväl som olika former av huvudvärk samt nervsmärtor.

För detta används olika smärtlindringsmetoder såsom: blockader och injektioner med lokalbedövningsmedel, cortison, botulinumtoxin (Botox), akupunktur; speciella läkemedel och läkemedelskombinationer. Vi har även stötvågsbehandling mot en del sorters smärtor. Botox används nu fr a mot så kallad kronisk migrän där det visat mycket goda resultat.

Vill Du läsa mer om blockader och injektioner, akupunktur eller stötvågsbehandling så klickar du på de orden ovan.

Vill Du läsa mer allmänt om smärtor (anpassat för Florencekliniken) kan Du klicka här. 

Vill Du läsa mer texter om akupunktur så kan Du finna ett par på hemsidan för utbildningsföretaget Aku-Syd, och sidan som heter "akupunkturtexter".

Vår mottagning är också specialiserad på akupunktur. Det innebär att vi ibland utför detta för annan symtomlindring än smärta om det finns ”vetenskap och beprövad erfarenhet” som talar för att tillståndet kan svara på akupunkturbehandling. Detta gäller för närvarande tillstånd som illamående (exempelvis under graviditet eller orsakat av cellgiftsbehandling), muntorrhet (efter strålbehandling av tumörer eller på grund av Sjögrens syndrom), klimakteriebesvär hos kvinna som inte kan använda östrogenpreparat (vanligen på grund av östrogenberoende tumör eller risk för sådan), urinträngningar med mera. Till dessa behandlingar krävs remiss.

Viss forskning bedrivs kring akupunktureffekter. Utbildning i akupunktur av legitimerad sjukvårdspersonal bedrivs genom utbildningsföretaget Aku-Syd.