Barnavårdscentral

Barnavårdcentral-BVC

Maj 2017 öppnar en ny BVC avdelning i markplan.

För att komma i kontakt med BVC ring 026 65 03 00 tryck 4 för BVC.

Tala om ditt namn och barnets personnr. och tel.nr.
eller tryck in ditt telefonnr. så ringer vi upp dig.
OBS! Om kontakten gäller rådgivning när barnet är sjukt, tryck 1.

Kontakta Din tidigare BVC för överflytt av BVC journalen.