Vandring

Personal

Vårt mål är att kunna erbjuda korta väntetider, hög kvalitet och ett trevligt bemötande.

Familjeläkare

 • Elisabeth Lindman
 • Andreas Johansson 
 • Mattias Lindman
 • Kristina Åresund     
 • Kerstin Westergren     
 • Per Bergeå af Geijerstam

 ST-Läkare

 • Johanna Avango
 • Janna Fredriksson
 • Helen Björk
 • Sara Razmi Szczesna

 AT-Läkare

 • Truls Ersson
 • Sattar Zebary
 • Ann Westermark

 Arbetsterapeut

 • Parvin

 BVC

 • Malin
 • Anette
 • Lotta

Distriktssköterskor

 • Helena
 • Ingela
 • Ing-Marie
 • Camilla
 • Jenny, Föräldraledig
 • Klara
 • Lena
 • Malin
 • Sandra
 • Sara

Lab-Provtagningen

 • Inger
 • Malin
 • Susanne

Sekretrare - Reception

 • Åsa
 • Marie
 • Ullis

Samtalsterapeut - Kurator - Psykolog

 • Helena
 • Sigrid

Sjukgymnaster

 • Håkan

 

Verksamhetschef

 • Ing-Marie Ekström