Tuberkulosprov (PPD)

Boka tid

Du bokar tid genom att ringa 046-19 93 00.

Vad gör vi?

Riktad hälsokontroll avseende tuberkulos.

PPD-mottagningen vid Hälsocentralen Sankt Hans erbjuder hälsokontroller inför tuberkulosvaccination till följande grupper:

- Riskbarn som remitterats från Barnavårdscentral

- Riskbarn, upp till 18 års ålder, som remitterats från Skolhälsovården eller Komvux.

Besöket är kostnadsfritt.

 

Mottagningen erbjuder även tuberkulosscreening av migranter.

Oftast på remiss från vårdcentral. Besöket är kostnadsfritt.

Vi utför även hälsokontroll inför arbete eller praktik inom hälso- och sjukvård eller kommunal vård- och omsorg. Hälsokontrollen avser tuberkulos och MRSA. Tag med ifylld hälsodeklarationsblankett. Denna får du av din skola eller arbetsgivare.

Vid eventuell tuberkulintest (PPD) och eller vaccination (BCG) tillkommer avgift:
PPD  110 kr
BCG 160 kr

Du kan läsa mer om tuberkulos och tuberkulinprövning (PPD) här.