Patientavgifter

Gynekologiskt besök 300 kr
Remiss från annan läkare 100 kr
Barn under 20 år 0 kr

Frikort gäller. Vanliga kreditkort accepteras.
Glöm inte att ta med legitimation.
OBS! Uteblivet besök debiteras enligt Region Skånes riktlinjer, frikort gäller då ej.