Priser

Vi följer de patientavgifter som Uppsala läns landsting satt upp.

 

OBS!

Från den 1/1 2017 infördes en enhetstaxa inom primärvården. Patientavgiften blir 150 kr oavsett yrkeskategori. Nytt är också att de som är 85 år och äldre inte behöver betala någon patientavgift när de besöker öppenvården.

 

   Astma och KOL-sjuksköterska

          150 kr   

   Diabetessjuksköterska

          150 kr

   Dietist

          150 kr

   Distrikts- och sjuksköterska

          150 kr

   Husläkare

          150 kr

   Barn och ungdom < 20 år               0 kr
   85 år och äldre               0 kr

   Influensavaccinering

          200 kr

   Riskgrupper              0 kr
   Ålderspensionärer              0 kr

   Intyg

         varierande

   

 

 
   Intyg färdtjänst            650 kr
   Intyg inställd resa            650 kr
   Intyg parkeringstillstånd            650 kr
   Körkortsintyg högre behörighet          1500 kr

OBS! Intygspriserna skiljer sig beroende på intygets omfattning.

   Kurator

          150 kr

   Provtagning

          150 kr

Provtagning i samband med läkarbesök 0 kr

   Psykolog

          150 kr

   Tobaksavvänjning

          150 kr