Mottagningar

I vår verksamhet ingår sköterskemottagningar för olika kontroller, behandlingar, och såromläggningar. Vi har diabetessköterska för våra diabetiker. Vi utför spirometriundersökningar för utredning och bedömning av våra astma och KOL patienter. Vi har också kurator dit du kan vända dig med problem som nedstämdhet, ångestbesvär eller om du är i kris och behöver samtal. Vi har psykolog dit du kan vända dig för hjälp.  Du kan själv ta kontakt genom att ringa eller ta upp frågan med din husläkare eller sköterska.