Äldreteam

Vårt Äldreteam ser till att du mår bra och får ett så hälsosamt åldrande som möjligt genom att kalla dig till ett mottagningsbesök (för dig över 85 år kostnadsfritt).

 

 

För dig som är 75 år och äldre

Äldreteamet är inriktat på att möta äldres behov. Livskvaliteten är starkt beroende av hur man upplever och hanterar sin livssituation så att den blir begriplig, hanterbar och meningsfull. Vi vill att du som är äldre ska känna dig trygg med att snabbt kunna få kontakt med en sköterska eller din husläkare.

Du får bland annat hjälp med:

  • Provtagning
  • Genomgång av läkemedel
  • Fast vårdkontakt med din husläkare
  • Hembesök i särskilda fall
  • Vid behov kunna få träffa en dietist, sjukgymnast, kurator eller psykolog
  • Möjlighet för dina anhöriga att ringa för att få råd och stöd om du vill

Närhet och trygghet

På mottagningen träffar du en sjuksköterska med erfarenhet och intresse för vård av äldre. Vi hjälper dig med samtal kring din hälsa och dina sjukdomar, göra läkemedelsgenomgångar och ordna läkarbesök. Vi har som mål att ge kontinuitet, delaktighet och tillgänglighet. Vår ambition är att du skall kunna få besök på vårdcentralen samma dag eller dagen efter, i första hand hos sjuksköterska.

Specialiserad vård

Sköterskan är samordnare för dig och du har vid behov tillgång till vårdcentralens utbud såsom läkare, sjuksköterska, undersköterska, kurator, och psykolog. I all planering och utförande av vård vill vi särskilt beakta ditt och dina närståendes perspektiv.

Tillgänglighet

Vid behov kan du även boka besök hos sjuksköterska eller läkare samma dag eller dagen efter.

Listade patienter

Till äldreteamet vänder du dig som är listad patient eller du som vill lista dig på Luthagens vårdctral.

Nya patienter

Nya patienter är välkomna att lista sig på mottagningen. Lista dig