Diabetes

Till mottagningen remitteras patienter med diabetes,  prediabetes(förstadium till diabetes) och graviditetsdiabetes. 

Specialiserad rådgivning

Målet är att du som har diabetes skall må bra. Du träffar specialutbildad sjuksköterska och läkare inom diabetes. Mottagningen samarbetar med olika yrkeskategorier till diabetes området och har tillgång till olika forskningsprojekt och tillämpar registrering i NDR (Nationella Diabetesregistret)

Mottagningen följer de riktlinjer som Socialstyrelsen har satt upp för diabetesvården i Sverige.

Du får bland annat tillgång till :

 • Information om diabetes och förebyggande av komplikationer
 • Hjälp med hur du använder blodsockermätare eller ger insulininjektioner
 • Kontroll av blodsocker, blodtryck och fotstatus. I samband med fotundersökning används ibland en s.k. doppler för att undersöka pulsationerna i fötterna eller ankeltryckmätning vid svårläkta sår.
 • Remiss till fotvårdsterapeut vb.
 • Råd och stöd i livsstilsfrågor som tex kost, motion, tobak, alkohol, sexuell hälsa och sömn.
 • Ordination av FaR recept (Fysisk aktivitet på recept)
 • Utfärdande av hjälpmedelskort.
 • Mätning av vikt, längd och midjemått.
 • Stöd av dietist.
 • Individuell vårdplan med behandlingsutvärdering.
 • Hjälp och stöd så att du skall kunna fatta egna beslut angående din egenvård.
 • Grupputbildning vb.
 • Remiss till ögonbottenundersökning.

Listade patienter

Till diabetesmottagningen vänder du dig som är listad patient eller du som vill lista dig på Luthagens vårdcentral.

Nya patienter

Nya patienter är välkomna att lista sig på mottagningen. Lista dig